Make your own free website on Tripod.com
 
NOMBOR TELEFON PENTING
Telekom Taxi
Polis Hospital Kota Bharu
Bomba Hospital USM
JPJ MAS Airport
TNB Imigresen
KTM Imigresen
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Telekom
Telekom Kota Bharu 7449292
Pertanyaan am 102
Kerosakan Telefon 100
Panggilan Antarabangsa 108
Polis (999)
Balai Polis Kota Bharu 7472222
Bomba (994)
Balai Bomba Kota Baru 7484444
Jabatan Pengangkutan Jalan
JPJ Panji 7666000
Tenaga Nasional Berhad
TNB Kota Bharu 7430112
Keretapi Tanah Melayu
KTM 7196986
Taxi
Stesen Taxi Kota Bharu 7447104
Hospital Kota Bharu
Hospital Besar Kota Bharu 7485533
Hospital USM
Hospital USM Kubang Kerian 7642133
Airlines
Malaysia Airline System (MAS) Pengkalan Chepa 7737400
Imegresen
Imegresen Kota Bharu 7482644
SurySuria Production
SurySuria Production Kota Bharu 7430902
Kesemua maklumat adalah betul semasa kami membinanya.  Kami akan cuba
memberikan maklumat yang tepat.  Sila hubungi kami sekiranya
terdapat broken links atau maklumat yang tidak tepat.
Sila berikan komen agar laman ini dapat diperbaiki.
Kami mengalu-alukan komen dan cadangan daripada anda.