Make your own free website on Tripod.com
 
KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN NASIONAL BERHAD.
(KOPENAS)
x
KEMUDAHAN DITAWARKAN
x
PINJAMAN
PENJAMIN
KADAR PINJAMAN
BAYARAN BALIK
KELULUSAN
YURAN PERKHIDMATAN
:  100%
:  TIDAK PERLU
:  RM 10,000.00
:  12 HINGGA 48 BULAN
:  2 HINGGA 4 MINGGU
:  6% SETAHUN
x
KELAYAKAN
x
UMUR
WARGANEGARA
BEKERJA
KEANGGOTAAN
:  18 TAHUN
:  MALAYSIA
:  DIBAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
:  MESTI MENJADI AHLI KOPERASI
x
SYARAT-SYARAT MENJADI AHLI DAN PINJAMAN BARANGAN KOMPUTER
x
MEMBAYAR YURAN :  YURAN MASUK
:  YURAN BULANAN
:  YURAN KEBAJIKAN AM
:  YURAN DERMASISWA
:  SAHAM AHLI MINIMA
:  RM   10.00
:  RM 120.00
:  RM     2.00
:  RM     2.00
:  RM 100.00
x
MENGISI BORANG :  BORANG PERJANJIAN JUAL-BELI BARANGAN
:  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
x
SALINAN
 
:  2 SALINAN KAD PENGENALAN YANG BARU
:  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
x
LAIN-LAIN DOKUMEN :  SEBUTHARGA DARIPADA STACKS INTEGRATOR